FAQs Complain Problems

राजपत्र

Post date Document
महिला संजाल गठन तथा परिचालन कार्यविधि, २०८० Tuesday, June 4, 2024 - 12:01 PDF icon महिला संजाल गठन तथा परिचालन कार्यविधि, २०८०.pdf
भवन अभिलेखीकरण कार्यविधि, २०८० Friday, February 16, 2024 - 11:33 PDF icon भवन अभिलेखीकरण कार्यविधि, २०८०.pdf
भवन निर्माण ईजाजतपत्र तथा घर नक्शा पास कार्यविधि, २०८० Friday, February 16, 2024 - 11:31 PDF icon भवन निर्माण ईजाजतपत्र तथा घर नक्शा पास कार्यविधि, २०८०.pdf
पाटन नगरपालिकाको सामुदायिक वन संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि,२०८० Friday, February 16, 2024 - 11:29 PDF icon पाटन नगरपालिकाको सामुदायिक वन संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि,२०८०.pdf
पाटन नगरपालिकाको तिन पांग्रे सवारी साधन संचालन तथा व्यवस्थापन तथा नियमन सम्बन्धि कार्यविधि, २०८० Friday, February 16, 2024 - 11:28 PDF icon तिन पांग्रे सवारी साधन संचालन तथा व्यवस्थापन तथा नियमन सम्बन्धि कार्यविधि, २०८०.pdf
पाटन नगरपालिकाको विनियोजन ऐेन, २०८० Thursday, July 20, 2023 - 14:59 PDF icon पाटन नगरपालिकाको विनियोजन ऐेन, २०८०.pdf
पाटन नगरपालिकाको आर्थिक ऐेन, २०८० Thursday, July 20, 2023 - 14:58 PDF icon पाटन नगरपालिकाको आर्थिक ऐेन, २०८०.pdf
निजि वन दर्ता सम्‍बन्धी कार्यविधि,२०७९ Wednesday, May 24, 2023 - 21:26 PDF icon निजि वन दर्ता सम्‍बन्धी कार्यविधि,२०७९.pdf
मुक्त हलिया पुनर्स्थापना कार्यविधि, २०७९ Wednesday, May 24, 2023 - 21:20 PDF icon मुक्त हलिया पुनर्स्थापना कार्यविधि, २०७९.pdf
पाटन नगरपालिकाको अनुगमन, मूल्याङ्‍कन तथा सुपरिबेक्षण सम्‍बन्‍धी कार्यविधि २०७९ Wednesday, May 24, 2023 - 21:19 PDF icon पाटन नगरपालिकाको अनुगमन, मूल्याङ्‍कन तथा सुपरिबेक्षण सम्‍बन्‍धी कार्यविधि २०७९.pdf
नगर युवा परिषद कार्यविधि,२०७९ Wednesday, May 24, 2023 - 21:18 PDF icon नगर युवा परिषद कार्यविधि,२०७९.pdf
अल्‍पकालीन सुरक्षित आवास गृह संचालन कार्यविधि, २०७९ Wednesday, May 24, 2023 - 21:16 PDF icon अल्‍पकालीन सुरक्षित आवास गृह संचालन कार्यविधि, २०७९.pdf
कार्यस्‍थलमा हुने यौनजन्‍य दुर्व्यहार (निवारण) आचार संहिता, २०७९ Wednesday, May 24, 2023 - 12:50 PDF icon कार्यस्‍थलमा हुने यौनजन्‍य दुर्व्यहार (निवारण) आचार संहिता, २०७९.pdf
पाटन नगरपालिकाको विभेदपुर्ण लिङ्ग छनौटको अन्‍त्यका लागि कार्ययोजना २०७९-८० Friday, February 17, 2023 - 12:03 PDF icon पाटन नगरपालिकाको विभेदपुर्ण लिङ्ग छनौटको अन्‍त्यका लागि कार्ययोजना २०७९-८०.pdf
पाटन नगरपालिकाको बाल बिबाह अन्‍त्यका लागि रणनीति २०७९ Friday, February 17, 2023 - 11:58 PDF icon पाटन नगरपालिकाको बाल बिबाह अन्‍त्यका लागि रणनीति २०७९.pdf
लैंगिक हिंसा निवारण कोष (सञ्‍चालन) कार्यविधि, २०७७ Friday, February 10, 2023 - 10:05 PDF icon GBV elimination fund Guideline 2077 Patan Municipality.pdf
सुचना तथा अभिलेख केन्द्रको स्थापना तथा संचालन सम्बन्धि कार्यविधि २०७८ Tuesday, January 3, 2023 - 15:25 PDF icon सुचना तथा अभिलेख केन्द्रको स्थापना तथा संचालन सम्बन्धि कार्यविधि २०७८.pdf
आर्थिक ऐन २०७९ Tuesday, January 3, 2023 - 15:09 PDF icon आर्थिक ऐन २०७९.pdf
जेष्ठ नागरिक परिचय पत्र वितरण कार्यविधि, २०७९ Tuesday, January 3, 2023 - 13:06 PDF icon जेष्ठ नागरिक परिचय पत्र वितरण कार्यविधि.pdf
आर्थिक सहायता बितरण तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७९ Tuesday, January 3, 2023 - 13:05 PDF icon आर्थिक सहायता बितरण तथा व्यवस्थापन कार्यविधि.pdf
विपद व्यवस्थापन कोष संचालन कार्यविधि, २०७९ Tuesday, January 3, 2023 - 13:04 PDF icon विपद व्यवस्थापन कोष संचालन कार्यविधि.pdf
पाटन नगरपालिकाको एकीकृत कृषि बजार विकास तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७९ Tuesday, January 3, 2023 - 13:03 PDF icon एकीकृत कृषि बजार व्यवस्थापन कार्यविधि.pdf
सुरक्षित खानेपनियुक्त समुदाय घोषणा निर्देशिका २०७८ Tuesday, January 3, 2023 - 12:52 PDF icon सुरक्षित खानेपनियुक्त समुदाय घोषणा निर्देशिका २०७८.pdf
पाटन नगरपालिकाको नबिकरणिय उर्जा नीति २०७८ Tuesday, January 3, 2023 - 12:51 PDF icon पाटन नगरपालिकाको नबिकरणिय उर्जा नीति २०७८.pdf
पाटन नगरपालिका उर्जा विकास उपसमिति गठन तथा संचालन कार्यविधि २०७८ Tuesday, January 3, 2023 - 12:51 PDF icon पाटन नगरपालिका उर्जा विकास उपसमिति गठन तथा संचालन कार्यविधि २०७८.pdf
खानेपानी सरसफाई तथा स्वछता सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको बिधेयक २०७८ Tuesday, January 3, 2023 - 12:50 PDF icon खानेपानी सरसफाई तथा स्वछता सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको बिधेयक २०७८.pdf
खानेपानी गुणस्तर अनुगमन निर्देशिका २०७८ Tuesday, January 3, 2023 - 12:50 PDF icon खानेपानी गुणस्तर अनुगमन निर्देशिका २०७८.pdf
आवधिक रोजगारीमा भारत लगायत अन्य मुलुक जाने व्यक्ति लक्षित कार्यक्रम र बिमा संचालन कार्यविधि २०७८ Tuesday, January 3, 2023 - 12:48 PDF icon आवधिक रोजगारीमा भारत लगायत अन्य मुलुक जाने व्यक्ति लक्षित कार्यक्रम र बिमा संचालन कार्यविधि २०७८
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय पत्र वितरण कार्यविधि २०७५ Tuesday, January 3, 2023 - 12:46 PDF icon अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय पत्र वितरण कार्यविधि २०७५.pdf
नगर स्वयं सेवक शिक्षक व्यवस्थापन कार्यविधि २०७९ Monday, December 12, 2022 - 13:17 PDF icon nagar swayam shikshak karyabidhi.pdf
सार्वजनिक जवाफदेहिता प्रवर्धन सम्बन्धि कार्यविधि २०७८ Thursday, January 6, 2022 - 15:52 PDF icon सार्वजनिक जवाफदेहिता प्रवर्धन सम्बन्धि कार्यविधि २०७८.pdf
टोल विकास संस्था ( गठन तथा परिचालन ) कार्यविधि २०७८ Thursday, January 6, 2022 - 14:48 PDF icon टोल विकास संस्था ( गठन तथा परिचालन ) कार्यविधि २०७८.pdf
सुचना तथा अभिलेख केन्द्रको स्थापना तथा संचालन सम्बन्धि कार्यविधि २०७८ Thursday, January 6, 2022 - 14:46 PDF icon सुचना तथा अभिलेख केन्द्रको स्थापना तथा संचालन सम्बन्धि कार्यविधि २०७८.pdf
हानीकार प्रचलन अन्त्यका लागि नीति २०७८ Thursday, January 6, 2022 - 14:44 PDF icon हानीकार प्रचलन अन्त्यका लागि नीति २०७८.pdf
लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण नीति २०७८ Thursday, January 6, 2022 - 14:42 PDF icon लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण नीति २०७८.pdf
न्यायिक समिति ऐन २०७८ Thursday, January 6, 2022 - 14:40 PDF icon न्यायिक समिति ऐन २०७८.pdf
स्थानीय तहको आर्थिक ऐन २०७८ Thursday, January 6, 2022 - 12:35 PDF icon स्थानीय तहकाे आर्थिक ऐन (1).pdf
सावधिक जीवन बिमा तथा दुर्घटना बिमा संचालन कार्यविधि , २०७८ Sunday, October 10, 2021 - 14:50 PDF icon bima karyabidhi .pdf
बिद्यालय शिक्षा संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि , २०७७ Sunday, October 10, 2021 - 14:48 PDF icon bidhyalaya sanchalan karyabidhi 2077.pdf
प्रारम्भिक वातावरणीय कार्यविधि २०७७ Friday, October 8, 2021 - 13:14 PDF icon prarambhik batabaraniya parichyan karyabidhi 2077.pdf
घर बहाल कर व्यवस्थापन कार्यविधि २०७७ Friday, October 8, 2021 - 12:23 PDF icon Ghar bahal kar byabastgapan karyabidhi 2077.pdf
वाताबरण तथा प्राकृतिक श्रोत संरक्षण ऐन २०७७ Friday, October 8, 2021 - 12:21 PDF icon batabaran tatha prakritik srot sanrachyan en 2077.pdf
नगर स्तरीय मातृशिशु स्वास्थ्य आकस्मिक सहयोग कोष संचालन कार्यविधि २०७७ Friday, October 8, 2021 - 12:20 PDF icon nagar stariya matrisisu akasmik sahayog kosh 2077.pdf
ब्यवसाय कर संचालन कार्यविधि २०७७ Friday, October 8, 2021 - 12:18 PDF icon byabsaya kar sanchalan karyabidhi 2077.pdf
बिद्यालय शिक्षा संचालन तथा ब्यवस्थापन कार्यविधि २०७७ Sunday, April 11, 2021 - 16:52 PDF icon शिक्षा कार्यविधि.pdf
पाटन नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको (कार्य सम्पादन ) नियमावली २०७४ Friday, July 19, 2019 - 10:45 PDF icon पाटन नगरपालिका कार्यसम्पादन नियमावली २०७४.pdf
पाटन नगरपालिकाको सार्वजनिक खरिद नियमावली , २०७६ Friday, June 21, 2019 - 17:03 PDF icon सार्वजनिक खरिद नियमावली २०७६.pdf
पाटन नगरपालीकाकाे आर्थिक ऐन २०७४ (पहिलाे संसाेधन) २०७५ Friday, October 12, 2018 - 13:25 PDF icon पाटन नगरपालीकाकाे अार्थिक एेन २०७४ (पहिलाे संसाेधन) २०७५.pdf
पाटन नगरपालीका बिपदव्यवस्थापन काेषकाे स्थापना तथा संचालन कार्यबिधि २०७४ Friday, October 12, 2018 - 13:25 PDF icon पाटन नगरपालीका बिपदव्यवस्थापन काेषकाे स्थापना तथा संचालन कार्यबिधि २०७४.pdf
पाटन नगरपालीका बिनियाेजन ऐन २०७५ Friday, October 12, 2018 - 13:24 PDF icon पाटन नगरपालीका बिनियाेजन एेन २०७५.pdf
स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७४ Friday, October 5, 2018 - 13:34 PDF icon स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७४ .pdf
पाटन नगरपालिकाको पूर्वाधार व्यवस्था ऐन २०७५ Tuesday, June 26, 2018 - 16:31 PDF icon पाटन नगरपालिकाको पूर्वाधार व्यवस्था ऐन २०७५.pdf
पाटन नगरपालिकाको स्वास्थ्य तथा तथा सरसफाई सेवा ऐन २०७५ Tuesday, June 26, 2018 - 16:30 PDF icon पाटन नगरपालिकाको स्वास्थ्य तथा तथा सरसफाई सेवा ऐन २०७५.pdf
पाटन नगरपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका २०७५ Tuesday, June 26, 2018 - 16:29 PDF icon पाटन नगरपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका २०७५.pdf
स्थानिय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धि कार्यविधि २०७५ Thursday, June 21, 2018 - 17:33 PDF icon स्थानिय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धि कार्यविधि २०७५.pdf
प्रशासकीय कार्यबिधि नियमित गर्ने ऐन २०७५ Thursday, June 21, 2018 - 17:31 PDF icon प्रशासकीय कार्यबिधि नियमित गर्ने ऐन २०७५.pdf
' घ ' बर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजत पत्र सम्बन्धि कार्यविधि २०७५ Thursday, June 21, 2018 - 17:30 PDF icon ' घ ' बर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजत पत्र सम्बन्धि कार्यविधि २०७५.pdf
एफ . एम. रेडियो ( ब्यबस्थान तथा संचालन कार्यविधि २०७५ Thursday, June 21, 2018 - 17:27 PDF icon एफ . एम. रेडियो ( ब्यबस्थान तथा संचालन कार्यविधि २०७५.pdf
शिक्षा नियमावली २०७५ Thursday, June 21, 2018 - 17:25 PDF icon शिक्षा नियमावली २०७५.pdf
आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा ऐन २०७५ Thursday, June 21, 2018 - 17:19 PDF icon आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा ऐन २०७५.pdf
कृषि ब्यबसाय प्रवर्धन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन 2075 Thursday, June 21, 2018 - 17:15 PDF icon कृषि ब्यबसाय प्रवर्धन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन 2075.pdf
स्थानिय तह सहकारी एेन २०७५ Thursday, June 21, 2018 - 17:06 PDF icon १३. स्थानीय तह सहकारी ऐन.pdf
नक्सा पास विशेष सूचना, २०७४ Monday, February 26, 2018 - 11:03 PDF icon नक्सा पास विशेष सूचना, २०७४.pdf
कर्मचारी तथा पदाधिकारीको भ्रमण सुबिधा नियमन कार्यविधि २०७४ ( प्रकाशन मिति २०७४/१०/०२) Monday, February 26, 2018 - 10:56 PDF icon कर्मचारी तथा पदाधिकारीको भ्रमण सुबिधा नियमन कार्यविधि २०७४.pdf
पधाधिकारीहरुकोआचार संहिता नियमावली , २०७४ ( प्रकाशन मिति २०७४/०७/१९) Monday, February 26, 2018 - 10:53 PDF icon पधाधिकारीहरुकोआचार संहिता नियमावली , २०७४.pdf
नगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून, २०७४ ( प्रकाशन मिति २०७४/०७/१९) Monday, February 26, 2018 - 10:49 PDF icon नगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून, २०७४.pdf
आर्थिक ऐन , २०७४ ( प्रकाशन मिति २०७४/०७/१९) Monday, February 26, 2018 - 10:46 PDF icon आर्थिक ऐन , २०७४.pdf
बिनियोजन ऐन , २०७४ ( प्रकाशन मिति २०७४/०७/१९ ) Monday, February 26, 2018 - 10:41 PDF icon बिनियोजन ऐन.pdf
नगर कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४ (प्रकाशन मिति २०७४/०७/१६ ) Monday, February 26, 2018 - 10:38 PDF icon नगर कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४.pdf
नगर सभा संचालन कार्यविधि २०७४ ( प्रकाशन मिति २०७४/०७/१६) Monday, February 26, 2018 - 10:34 PDF icon नगर सभा संचालन कार्यविधि २०७४.pdf
नगर कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली २०७४ ( प्रकाशन मिति २०७४/०७/१६) Monday, February 26, 2018 - 10:30 PDF icon नगर कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली २०७४.pdf
नीति ,बजेट ,योजना तथा कार्यक्रम २०७४, ( प्रकाशन मिति २०७४/०७/१९) Friday, February 23, 2018 - 14:10 PDF icon नीति ,बजेट ,योजना तथा कार्यक्रम २०७४.pdf
नगर कार्यपालिका (कार्यसम्पादन ) नियमावली , २०७४ (प्रकासन मिति २०७४/०७/१६) Thursday, February 22, 2018 - 16:48 PDF icon प्रकासन मिति २०७४/०७/१५ पाटन नगरपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्र को प्रमाणीकरण नियमावली , २०७४ , PDF icon प्रकासन मिति २०७४/०७/१६ नगर कार्यपालिका (कार्यसम्पादन ) नियमावली , २०७४
पाटन नगरपालिकाको निर्णय वा आदेस र अधिकार पत्र को प्रमाणीकरण , २०७४  (प्रकाशन मिति २०७४/०७/१५) Wednesday, February 21, 2018 - 16:35