FAQs Complain Problems

विद्यालयको विवरण

विद्यालयको नाम प्रधानाध्यापको नाम फोन नम्बर विद्यालयको ईमेल विद्यालयको किसिम स्थापना मिति ठेगाना
सिद्धेश्‍वर मा.वि. प्रकाश राम वि.क. 9843257802 deependrachand2019@gmail.com नि.मा.वि. पा.न.पा. वडा नं-०१ मेल्‍चौरा
उदयदेव मा.वि. राजेन्द्र बहादुर चन्द 9848768765 pelabhansingh@gmail.com नि.मा.वि. पा.न.पा. वडा नं-०७ किम्‍तोली
निलपालेश्‍वर मा.वि. सिद्धराज पन्त 9848493487 arjunbhatt486@gmail.com नि.मा.वि. पा.न.पा. वडा नं-१० डैसिली
सरस्वती मा.वि. लोकराज भट्ट 9848774187 lokrajbhatt233@gmail.com नि.मा.वि. पा.न.पा. वडा नं-१० सल्‍लेबासा
सिगास मा.वि. धनीदत्त पन्त 9749526461 dhanidatt87@gmail.com नि.मा.वि. पा.न.पा. वडा नं-०३ गौरीशंकरपोखरी
भुमेश्‍वर मा.वि. विरेन्द्र बहादुर चन्द 9840062611 birendrachand46@gmail.com नि.मा.वि. पा.न.पा. वडा नं-०४ ठाड
सिद्धनाथ मा.वि. लक्ष्‍मण बोहरा 9849874530 siddhanathschool2006@gmail.com नि.मा.वि. पा.न.पा. वडा नं-०२ सिलङ्गा
ज्ञानेश्‍वर मा.वि. पुष्‍पराज जोशी 9848850482 joshipusparaj30@gmail.com नि.मा.वि. पा.न.पा. वडा नं-०९ विजयपुर
कृष्‍ण मा.वि. विरेन्द्र के.सी. ९८६८५६९९९५ bkc4218@gmail.com नि.मा.वि. पा.न.पा. वडा नं-०६ पाटन