FAQs Complain Problems

विद्यालयको विवरण

विद्यालयको नाम प्रधानाध्यापको नाम फोन नम्बर विद्यालयको ईमेल विद्यालयको किसिम स्थापना मिति ठेगाना
गौडाली प्रा.वि. गोबिन्द प्रसाद अवस्थी 9848984550 प्रा.वि. गौडाली
सुकाबैना प्रा.वि. सरस्वती ठगुन्‍ना 9844148656 प्रा.वि. सुकाबैना
दुर्गाबेताल प्रा.वि. केशव दत्त ओझा 9848233564 प्रा.वि. गराल्लेक
सिगास प्रा.वि. धाना भट्ट 9865731224 प्रा.वि. मटे
सिगास प्रा.वि. धन सिंह भाट 9848801447 प्रा.वि. गैलेक
नागार्जुनशैपाल प्रा.वि. आनन्द सिंह महरा 9868718524 प्रा.वि. .
जनशक्ति प्रा.वि. धनी दत्त पन्त 9865908772 प्रा.वि. डुब्‍के
सरस्वती केदार प्रा.वि. डम्वर दत्त भट्ट 9868428624 प्रा.वि. कल्‍तडी
ज्ञानज्योती प्रा.वि. राम दत्त भट्टराई 9865835858 प्रा.वि. गणेशपुर
सिद्धसिगास प्रा.वि. जानकी बिष्‍ट 9847520093 प्रा.वि. पनाली

Pages