FAQs Complain Problems

पाटन नगरपालिका नगर कार्यपालिका सदस्यहरु:

Photo Name Designation Section Phone
गौरी सिंह रावल नगर प्रमुख 9865872644
कमल सिंह बोहरा नगर उप-प्रमुख 9848890525
remove प्रबक्ता
तर्क सिंह ठगुन्ना ( वडा नं. १ वडा अध्यक्ष ) वडा अध्यक्ष 9848800655
महेश प्रशाद पन्त (वडा नं. २ वडा अध्यक्ष ) वडा अध्यक्ष 9848717230
करुणाकर भट्ट (वडा नम्बर ३ वडा अध्यक्ष) वडा अध्यक्ष ९८६६४६०६७८
दिपक सिंह बिस्ट ( वडा नम्बर ४ वडा अध्यक्ष) वडा अध्यक्ष ९८४९७१६८७९
फुनी बोहरा ( वडा नम्बर ५ वडा अध्यक्ष) वडा अध्यक्ष ९७४९५०४२६२
राजेन्द्र सिंह बिस्ट ( वडा नम्बर ६ वडा अध्यक्ष) वडा अध्यक्ष ९८४८८०२२८७
ललित बहादुर चन्द ( वडा नम्बर ७ वडा अध्यक्ष) वडा अध्यक्ष ९८६५७५६८४६
हरिश सिंह बिस्ट (हरिश ) ( वडा नम्बर ८ वडा अध्यक्ष) वडा अध्यक्ष 9848836440
कालु सिंह भाट ( वडा नं. ९ वडा अध्यक्ष) वडा अध्यक्ष ९८५८७५१४२४
धन बहादुर कुँवर ( वडा नं. १० वडा अध्यक्ष ) वडा अध्यक्ष ९८६८७८५३६२
पार्वती चन्द कार्यपालिका सदस्य ९८४८७१२३८२
कलावती ऐर कार्यपालिका सदस्य ९८६५६७६७६९
जयन्ति कुमारी भाट बिजले कार्यपालिका सदस्य ९८४८८५१३५०
बिमला दमाइ कार्यपालिका सदस्य ९८६३५७७९८६
दिपिका पन्त कार्यपालिका सदस्य ९८४८९८७०००
रमेश राम कोलि कार्यपालिका सदस्य ९८४८८३५८००
खेम राज लुहार कार्यपालिका सदस्य ९८६४६००५६६
दली राम बि.क. कार्यपालिका सदस्य ९८४२२३६८९८