FAQs Complain Problems

पाटन नगरपालिका नगर कार्यपालिका सदस्यहरु:

Photo Name Designation Section Phone
केशब बहादुर चन्द नगर प्रमुख नगर कार्यपालिका 9851179711
सरस्वती कोलि नगर उप-प्रमुख नगर कार्यपालिका 9759500898
लोक बहादुर भण्डारी प्रबक्ता नगर कार्यपालिका ९८५१०३३५०६
गणेश दत्त भट्टराई ( वडा नम्बर १ वडा अध्यक्ष) वडा अध्यक्ष नगर कार्यपालिका 9848984594
महेन्द्र प्रशाद पन्त (वडा नम्बर २ वडा अध्यक्ष) वडा अध्यक्ष नगर कार्यपालिका ९८६५९०५२७५
फरेंद्र सिंह बिस्ट (वडा नम्बर ३ वडा अध्यक्ष) वडा अध्यक्ष नगर कार्यपालिका ९८१२७२३८२०
दिपक सिंह बिस्ट ( वडा नम्बर ४ वडा अध्यक्ष) वडा अध्यक्ष नगर कार्यपालिका ९८४९७१६८७९
फुनी बोहरा ( वडा नम्बर ५ अध्यक्ष) वडा अध्यक्ष नगर कार्यपालिका ९७४९५०४२६२
राजेन्द्र सिंह बिस्ट ( वडा नम्बर ६ वडा अध्यक्ष) वडा अध्यक्ष नगर कार्यपालिका ९८४८८०२२८७
ललित बहादुर चन्द ( वडा नम्बर ७ वडा अध्यक्ष) वडा अध्यक्ष नगर कार्यपालिका ९८६५७५६८४६
पृथ्वी राज पन्त ( वडा नम्बर ८ वडा अध्यक्ष) वडा अध्यक्ष नगर कार्यपालिका ९८४८७०२७२६
देवेन्द्र कुँवर वडा अध्यक्ष नगर कार्यपालिका ९८४८८५४९११