FAQs Complain Problems

पाटन नगरपालिका नगर कार्यपालिका सदस्यहरु:

Photo Name Designation Section Phone
केशब बहादुर चन्द नगर प्रमुख 9851179711
सरस्वती कोलि नगर उप-प्रमुख 9759500898
remove प्रबक्ता
गणेश दत्त भट्टराई ( वडा नम्बर १ वडा अध्यक्ष) वडा अध्यक्ष 9848984594
महेन्द्र प्रशाद पन्त (वडा नम्बर २ वडा अध्यक्ष) वडा अध्यक्ष ९८६५९०५२७५
फरेंद्र सिंह बिस्ट (वडा नम्बर ३ वडा अध्यक्ष) वडा अध्यक्ष ९८१२७२३८२०
दिपक सिंह बिस्ट ( वडा नम्बर ४ वडा अध्यक्ष) वडा अध्यक्ष ९८४९७१६८७९
फुनी बोहरा ( वडा नम्बर ५ अध्यक्ष) वडा अध्यक्ष ९७४९५०४२६२
राजेन्द्र सिंह बिस्ट ( वडा नम्बर ६ वडा अध्यक्ष) वडा अध्यक्ष ९८४८८०२२८७
ललित बहादुर चन्द ( वडा नम्बर ७ वडा अध्यक्ष) वडा अध्यक्ष ९८६५७५६८४६
पृथ्वी राज पन्त ( वडा नम्बर ८ वडा अध्यक्ष) वडा अध्यक्ष ९८४८७०२७२६
देवेन्द्र कुँवर वडा अध्यक्ष ९८४८८५४९११