FAQs Complain Problems

Staff

Photo Name Designation Section Email Phone
राजेन्द्र प्रसाद भट्ट अधिकृत छैठौ प्रशासन शाखा bhattrajendra74@gmail.com 9868706420
मदन सिंह महरा अधिकृत छैठौ स्वास्थ्य शाखा mahara.khodpe@gmail.com 9848851149
मदन सिंह कठायत अधिकृत छैठौ पशु तथा भेटेरिनरि शाखा kathayatmadhan4@gmail.com 9864323909
बिस्‍ना कुमारी बिष्‍ट भण्डारी अधिकृत छैठौ महिला तथा बालबालिका शाखा bishnabhandari2030@gmail.com 9848803015
ललित पाण्‍डेय अधिकृत छैठौ शिक्षा शाखा pandeylalit274@gmail.com 9849785117
ई हिकेश बिष्‍ट सूचना प्रविधि अधिकृत/सूचना अधिकारी सुचना प्रबिधि शाखा itopatanmun@gmail.com 9843409548
ई गोविन्द प्रसाद पन्‍त इन्जिनियर योजना शाखा pantaavi812@gmail.com 9848874812
अन्‍जली बिष्‍ट अधिकृत छैठौ कृषि शाखा anjalibist20@gmail.com , ptnmun.agri@gmail.com 9843289555
दीपक प्रसाद पन्त ना.सु प्रशासन शाखा simalakolato@gmail.com , dee2066426@gmail.com 9848710008
बिर सिंह महता पाचौ तह योजना शाखा birsingh123.mahata@gmail.com 9848770282
बिर्ख राज भट्ट प्रा.स. शिक्षा शिक्षा शाखा birkhrajbhatt11@gmail.com 9865918362
दान सिंह बिष्‍ट प्रा.स. कृषि कृषि शाखा dansinghbista2022@gmail.com 9868879722
महेश प्रसाद अवस्‍थी प्रा.स. कृषि कृषि शाखा awasthi.mahesh73@gmail.com 9848836758
शिव थापा लेखापाल आर्थिक प्रशासन शाखा thapashiva56789@gmail.com , stthapa696@gmail.com 9868362026
खडक सिह धामी पाचौ तह कृषि शाखा khadaksinghdhami2056@gmail.com 9865681314
सुरेन्द्र रावल पाचौ तह पशु सेवा शाखा rawalsurendra02@gmail.com 9844141257
बिरेन्द्र बिष्‍ट सव.इन्जिनियर रोजगार सेवा केन्द्र birendrabist427@gmail.com 9862111971
रोहित बिष्‍ट MIS Operator व्यक्तिगत घटना दर्ता तथा पंजीकरण इकाई rohitbist024@gmail.com 9868428586
डम्‍बर दत्त पन्‍त प्रा.स. आर्थिक प्रशासन शाखा dambarpant143@gmail.com , patanlekhamun@gmail.com 9868856130
कल्‍पना शाही सव.इन्जिनियर योजना शाखा kalpanashahi059@gmail.com 9745434176
सुर्य बिक्रम बिष्‍ट कम्प्युटर अपरेटर प्रशासन शाखा bist.suraj23@gmail.com 9848800690
खेम राज अवस्‍थी रोजगार सहायक रोजगार सेवा केन्द्र khemrajawasthi2018@gmail.com 9865701522
विक्की कुमार महतो सव.इन्जिनियर योजना शाखा mahatovicky92@gmail.com 9824135768
दिनेश कुमार ऐर सव.इन्जिनियर योजना शाखा deenush11@gmail.com 9841890572
तर्क राज भट्ट खरिदार राजस्व शाखा bhatt.patan123@gmail.com , tarkbhatt2024@gmail.com 9840887019
नेहा भट्ट चौथौ तह स्वास्थ्य शाखा nbhatt649@gmail.com 9848788965
हेमन्‍ती के.सी. मनोसामाजिक कार्यकर्ता संयोजक 9868740439
जनक बहादुर चन्द अमिन नापी शाखा thakurijanak873@gmail.com 9844160654
मोतिकला सार्की चौथौ तह पशु सेवा शाखा rasailidwarika40@gmail.com 9769872778
गोकुल बहादुर भुल चौथौ तह पशु सेवा शाखा bhulgokul48@gmail.com 9868537060
मेनुका उपाध्याय पोषण स्‍वयमसेवक स्वास्थ्य शाखा 9865844976
कुमारी गीता जोशी उद्यम विकास सहजकर्ता लघु उद्यम विकास सेवा केन्द्र joshigita53@gmail.com 9848496245
रमिता बिष्‍ट भण्डारी उद्यम विकास सहजकर्ता लघु उद्यम विकास सेवा केन्द्र 9865660700
हरिना ऐडी महरा चौथौ तह महिला तथा बालबालिका शाखा aidiharina@gmail.com 9848658859
भुवन सिंह के.सी. दमकल सहायक प्रशासन शाखा 9766970408, 9765910220 , 9817868193
दिनेस चन्द ड्राइभर प्रशासन शाखा 9860737578
भुवन सिंह भण्डारी एम्बुलेन्स सवारी चालक प्रशासन शाखा 9860035651
बिनोद सिंह के.सी. ड्राइभर प्रशासन शाखा 9868802888 , 9748254624
मन्‍धिर बिष्‍ट कार्यालय सहयोगी प्रशासन शाखा 9768478453
नवराज पन्‍त कार्यालय सहयोगी कृषि शाखा 9868753986
हरि सिंह कठायत कार्यालय सहयोगी स्वास्थ्य शाखा 9869824477
हरि दत्त भट्टराई कार्यालय सहयोगी प्रशासन शाखा 9868407286
हिरा बि.क. कार्यालय सहयोगी प्रशासन शाखा 9800658047
पुष्‍प राज गिरि कार्यालय सहयोगी प्रशासन शाखा 9848713881
मन्‍जु भट्ट कार्यालय सहयोगी प्रशासन शाखा 9868494825
गणेश सिंह महरा कार्यालय सहयोगी प्रशासन शाखा 9865276736
प्रकाश कुमाल स्वीपर प्रशासन शाखा 9864772869
बिनोद कलौनी स्वीपर प्रशासन शाखा 9848686272