FAQs Complain Problems

यस पाटन नगरपालिकाको रोजगार शाखाबाट श्री नविन वि.क. ज्यू ले बैदेशिक रोजगारीको लागि पूनःश्रम स्वीकृती लिने पहिलो व्यक्ति हुनु भएको छ ।