FAQs Complain Problems

बनस्पति अनुसन्धान केन्द्र कैलाली बाट प्राप्त सुचना अनुसार पाटन नगरपालिका कुरिलोको व्यावसायिक खेति बिस्तार कार्यक्रम संचालन को लागि छनौट भएकोले पाटन नगरपालिका अन्तरगतका इच्छुक समूह र सहकारी संस्थाहरूलाइ जानकारी गराइन्छ ।

Supporting Documents: 

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.