FAQs Complain Problems

पाटन नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको आ ब ०७५-०७६ को कार्यपालिका बैठक को निर्णय पुस्तिका

नगर कार्यपालीकाकाे बैठक ३१ देखि ४० सम्मका  निर्णयहरु 

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.