FAQs Complain Problems

पाटन नगरपालिका अन्तर्गत संचालन भैराखेका यस आर्थिक बर्षमा काम सम्पन्न हुने सम्पुर्ण योजनाहरुको अन्तिम भुक्तानी सम्बन्धि सम्बन्धित सबैमा सुचना ।।।।