FAQs Complain Problems

उदयदेव मा.वि.

विध्यालयको नाम: 
उदयदेव मा.वि.
प्रधानाध्यापको नाम: 
राजेन्द्र बहादुर चन्द
फोन नम्बर: 
9848768765
विध्यालयको ईमेल: 
ठेगाना: 
पा.न.पा. वडा नं-०७ किम्‍तोली

विध्यालयको किसिम: