FAQs Complain Problems

२०७४/११/२५ र २०७४/११/२६ गते स्थानीय स्तरको योजना तर्जुमा प्रक्रियामा जोखिम न्युनिकरण, विपद व्यस्थापन र बालबालिकाहरुका सवालहरुलाई समाबेस गर्ने तरिका सम्बन्धि स्थानीय सरकार र सरोकारवाला हरुको भूमिका सम्बन्धि दुइ दिवसीय अनुशीक्षण तथा कार्यशाला गोष्ठी सुरु