FAQs Complain Problems

पाटन नगरपालिकालाई करारमा कर्मचारी आवस्यकता सम्बन्धि सूचना

कानुनी सल्लाहकार को लागि करारमा कर्मचारी आवस्यकता सम्बन्धि सूचना
अमिन पद को लागि करारमा कर्मचारी आवस्यकता सम्बन्धि सूचना
ब्याक हो लोडर अपरेटर , दमकल चालक र दमकल को लागि सहयोगी  को लागि करारमा कर्मचारी आवस्यकता सम्बन्धि सूचना
 कर्मचारी दरखास्त आबेदन फारम
कानुनी सल्लाहकार को आर्थिक प्रस्ताब पेस गर्ने फारम