FAQs Complain Problems

पाटन नगरपालिकाको २०७३/७४ को लेखा परिक्षण को प्रारम्भिक प्रतिबेदन हेर्न को लागि प्रतिबेदन मेनु को लेखा परिक्षण बाट हेर्न सकिन्छ