FAQs Complain Problems

उम्मेदवारलाइ निर्वाचन चिन्ह प्रदान गरेको सुचना

बैतडी  जिल्लाको पाटन नगरपालिकाको  सम्पुर्ण पदमा उम्मेदवारको अन्तिम नामावलीमा कायम रहेका देहायका राजनीतिक दलका उम्मेदवार/ स्वतन्त्र उम्मेदवारलाइ स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा २६ को उपदफा (६) र (७) बमोजिम देहायको निर्वाचन चिन्ह प्रदान गरिएको छ ।

Supporting Documents: 

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.