वार्ड नम्बर १ को सम्पूर्ण सामाजीक सुरक्षा भत्ता पाउने को नामावली हेर्न यहाँ किल्क गर्नुहोस .