FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

अमिन पदको अन्तिम नतिजा

अमिन पदको अन्तिम नतिजा

पाटन नगरपालिका अन्तर्गत का १० वटै वडा कार्यालयहरुलाई प्रधानमन्त्रि कृषि आधुनीकरण परियोजना परियोजना कार्यन्वयन इकाई ,मकैजोन बैतडी को सूचना

पाटन नगरपालिका अन्तर्गत का १० वटै वडा कार्यालयहरुलाई प्रधानमन्त्रि कृषि आधुनीकरण परियोजना परियोजना कार्यन्वयन इकाई ,मकैजोन  बैतडी को सूचना 

पाटन नगरपालिका अन्तर्गत का १० वटै वडा कार्यालयहरुलाई प्रधानमन्त्रि कृषि आधुनीकरण परियोजना परियोजना कार्यन्वयन इकाई ,मकैजोन  बैतडी को सूचना 

पाटन नगरपालिकालाई करारमा कर्मचारी आवस्यकता सम्बन्धि सूचना

कानुनी सल्लाहकार को लागि करारमा कर्मचारी आवस्यकता सम्बन्धि सूचना
अमिन पद को लागि करारमा कर्मचारी आवस्यकता सम्बन्धि सूचना
ब्याक हो लोडर अपरेटर , दमकल चालक र दमकल को लागि सहयोगी  को लागि करारमा कर्मचारी आवस्यकता सम्बन्धि सूचना
 कर्मचारी दरखास्त आबेदन फारम
कानुनी सल्लाहकार को आर्थिक प्रस्ताब पेस गर्ने फारम