FAQs Complain Problems

शैक्षिक सत्र २०७६ को मूल नारा : "हाम्रो नगर हाम्रो गाउँ सबै बालबालिकालाई बिद्यालय पुर्याऊ "

"हाम्रो नगर हाम्रो गाउँ सबै बालबालिकालाई बिद्यालय पुर्याऊ "